Tjänster

Ulf Sundström Gräv AB

Ulf Sundström Gräv AB

070-649 60 68 0587-252 91

 

Tjänster

 

Skogsvägar: Min huvudsakliga verksamhet består sedan många år tillbaka i att bygga och underhålla skogsvägar. Min största kund är Sveaskog, men jag anlitas också av privata skogsägare.

 

Övrigt markarbete: Med min kompletta maskinpark och långa branscherfarenhet kan jag utföra det mesta inom mark- och anläggningsarbete: enskilda avloppsanläggningar (trekammarbrunnar, septitankar m.m.), dikning, husgrunder, rör- och kabelschakter – och mycket mer. Vintertid utför jag även snöröjning och grusning.

 

Försäljning: Jag säljer och levererar grus och matjord. Välkomna att kontakta mig för att boka leverans!