Om företaget

Ulf Sundström Gräv AB

Ulf Sundström Gräv AB

070-649 60 68 0587-252 91

 

Om företaget

 

U. Sundströms Gräv startades 1977 av mig Ulf Sundström. Jag har över 25 års erfarenhet av entreprenadbranschen, vilket har gett mig en bred kompetens. För tillfället har jag ingen anställd, men hyr vid behov in duktigt folk.

 

Min allra största kund är Sveaskog, som jag byggt och underhållit skogsvägar åt sedan början av 1980-talet. Privata skogsägare och lantbrukare är två andra kategorier av kunder jag utför mycket arbete åt. Kontakta mig gärna för referenser!

 

Jag tar alltid största möjliga miljöhänsyn i de uppdrag jag utför. Eftersom jag anlitas mycket av Sveaskog är jag ålagd att följa deras miljöpolicy. Jag får av Sveaskog också fortlöpande utbildning för att kunna vara med och bidra till att ta det aktiva miljöansvar som bolaget har föresatt sig att göra.